Oddział w Gdańsku
Al. Jana Pawła II 20
80-462 Gdańsk

Oddział w Łodzi
Ul. Strykowska 138/1
91-527 Łódź

Tel. 606 917 319
E-mail: kancelaria@vindicar.pl
NIP: 726-185-21-19
Bank: 45105014611000009068443077